Inżynieria Ruchu Kolejowego

Paweł Falkowski

 

TELEFON

+48 519 500 576

 

E-MAIL

pawel.falkowski@idde.pl

KONTAKT

  • Opracowywanie projektów fazowania robót budowlanych

  • Analizy ruchu kolejowego

  • Prowadzenie koordynacji zamknięć torowych

  • Koordynacja dostępu do torów

  • Doradztwo w branży torowej

 

OFERTA

Inżynieria Ruchu Kolejowego - firma powstała w 2019 roku, wiążąca pasję z pracą dotyczącą zagadnień ruchu kolejowego.

 

Obszar działalności obejmuje zarówno prace projektowe, jak i wsparcie na etapie realizacji robót budowlanych w obszarze kolejowym.

 

O NAS

Inżynieria Ruchu Kolejowego

Paweł Falkowski